Oferta


Prawo cywilne sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (w tym szkody z wypadków komunikacyjnych i medyczne) sprawy o zapłatę na podstawie umów oraz windykacja należności, sprawy o zniesienie współwłasności, sprawy o wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności, sprawy o zasiedzenie, sprawy konsumenckie, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o podział majątku spadkowego, sprawy o zachowek.
bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych (indywidualnych przedsiębiorców, spółek osobowych i kapitałowych), rejestracja spółek prawa handlowego, przygotowywanie i prowadzenie postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, łączenie i przekształcanie spółek handlowych, pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji, doradztwo prawne, dochodzenie należności umownych oraz obrona przez roszczeniami innych podmiotów, sporządzanie i opiniowanie projektów umów.
sprawy o przywrócenie do pracy, sprawy o odszkodowanie, sprawy o mobbing,doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie projektów umów, sprawy o wysokość składek, sprawy o wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych, sprawy o prawo do emerytury.
sprawy o rozwód i separację, sprawy o unieważnienie małżeństwa oraz o stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, sprawy o alimenty, sprawy o kontakty z dzieckiem, sprawy o podział majątku wspólnego, sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, sprawy o ubezwłasnowolnienie.
sporządzenie opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego, reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami w sprawach podatkowych.
reprezentacja przed sądem obwinionych o popełnienie wykroczenia ( w tym wykroczenia skarbowego)

W sprawach opisanych powyżej Kancelaria oferuje:
– reprezentację przed sądami wszystkich instancji oraz przed organami administracji publicznej,
– sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów i apelacji,
– sporządzanie wniosków i projektów oświadczeń niezbędnych do rejestracji spółki,
– sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
– udzielanie porad prawnych,
– windykację zasądzonych należności,
– prowadzenie negocjacji i mediacji.

Nasza Filozofia

Jesteśmy do Państwa usług.

Pragniemy stworzyć dla Państwa miejsce, do jakiego sami chcielibyśmy się udać w celu uzyskania pomocy prawnej.

Korzystając z usług Kancelarii Perfecty zobowiązujecie nas Państwo do wyjątkowego zaangażowania i determinacji w osiągnięciu wyznaczonego celu.

Uważamy, że dobrej kancelarii nie stworzy nawet najpiękniejszy wystrój. To pracownicy, ludzie, którym zależy na rostrzygnięciu sprawy jak własnej, są największym atutem.