Artykuły

Prawo jest niezwykle dynamiczną dziedziną wiedzy, dlatego dzielimy się spostrzeżeniami oraz komentujemy zmiany w przepisach. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułami przygotowanymi przez prawników kancelarii. Artykuły są zamieszczone na popularnej platformie Infor.

prawnik koszalin

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Upadłość konsumencka

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank

Rada nadzorcza – oskładkowanie dochodów w 2016

Zmiany w umowach o pracę zawartych na czas określony w 2016 r.

Koszty umowy zlecenia w 2016 r. i minimalne wynagrodzenie za pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Zmiana dłużnika, wierzyciela – ciekawostki z wokandy

Dziedziczenie spadku